Az "Angyali kar" karvezetője

Az "Angyali kar" vezetője: Tarnainé Benkő Orsolya